CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the modelling of gradient hardening in crystal (visco)plasticity

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bob Svendsen ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
1. International Conference on Material Modelling, Dortmund, Germany, (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 104768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur