CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gradient crystal plasticity – theoretical and computational aspects

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bob Svendsen ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
9. GAMM Seminar on Microstructures, Stuttgart, Germany, 22.-23.01.20010 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 104766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur