CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational modelling of inelastic polycrystals with internal lengthscales

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bob Svendsen ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
III. ECCOMAS Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Ischia, Italy, 8.-10.06.2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 104763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur