CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

gradient theories of large deformation anisotropic plasticity

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bob Svendsen ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
GAMM-Seminar on Multiscale Material Modelling, Karlsruhe, Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 104762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur