CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Electronics Design Laboratory Exercise for Final-Year M.Sc. Students

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Tore Undeland (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Robert Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Education (0018-9359). Vol. 52 (2009), 4, p. 524-531.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 104668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur