CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control and loss calculations for an internal DC grid in a wind farm

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Nordic Wind Power Conference, NWPC 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-21.
CPL Pubid: 104666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur