CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and control consideration for a 5 MW DC/DC converter in a wind turbine

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
2nd EPE Wind Energy chapter, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 104664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur