CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Ehrhard inequality

Christer Borell (Institutionen för matematik)
C. R. Acad. Sci Paris Vol. Ser I 337 (2003), p. 663-666.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21.
CPL Pubid: 104601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur