CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimation in computational inverse scattering

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Claes Johnson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Mathematical Models in Applied Sciences Vol. 15 (2005), 1, p. 23-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21.
CPL Pubid: 104593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur