CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive hybrid finite element/difference methods: applications to inverse elastic scattering

Larisa Beilina (Institutionen för matematik)
J.Inverse and Ill-posed problems Vol. 11 (2003), 6, p. 585-618.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21.
CPL Pubid: 104582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur