CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An adaptive hybrid FEM/FDM method for an inverse scattering problem in scanning acoustic microscopy

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Christian Clason (Institutionen för matematiska vetenskaper)
SIAM J.Sci.Comp. Vol. 28 (2006), 1, p. 382-402.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21.
CPL Pubid: 104578

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur