CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probability measures related to geodesics in the space of Kähler metrics

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
arXiv:0907.1806 (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 104557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur