CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of the Flow Around an Ahmed Body

Sinisa Krajnovic (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Proceedings of the ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference 2004 p. 653-662. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Ahmed body, Vehicle, Car, Large eddy simulation, LESDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10446

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur