CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of inflammation in penetration and rotational brain injury

Elham Rostami ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Maria Angeria ; Bo Mikael Bellander ; Mårten Risling
38th NeuroSience Conference, Washington Convention Center, November 15–19, Washington DC, USA (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur