CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanisms of blast induced brain injuries

Mårten Risling ; Elham Rostami ; Maria Angeria ; Olof Nordvall ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
38th NeuroSience Conference, Washington Convention Center, November 15–19, Washington DC, USA (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Patologi

Chalmers infrastruktur