CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffuse axonal injury induced by rapid rotation

Mårten Risling ; Maria Angeria ; Inga-Lisa Larsson ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; Institutionen för tillämpad mekanik)
37th NeuroSience Conference, San Diego Convention Center, October 14-18, San Diego, USA (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur