CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new model for diffuse axonal injury induced by rapid rotation

Mårten Risling ; Maria Angeria ; Inga-Lisa Larsson ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
36th NeuroSience Conference, Georgia World Congress Center, November 12-16, Atlanta, USA (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur