CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New and Old Types of Military Neurotrauma

Mårten Risling ; Matias Sköld ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
9th Annual Force Health Protection Conference, August 6 - 11, Albuquerque, New Mexico, USA (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur