CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Shoulder Range-of-Motion and Stiffness between Volunteers, Hybrid III and THOR Alpha in Static Frontal Impact Loading

Fredrik Törnvall (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet) ; Kristian Holmqvist (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet) ; Jan Martinsson (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
International Crashworthiness Conference, July 14-16, San Francisco, USA (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Teknisk trafiksäkerhet (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur