CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New model for high velocity penetration injury to the brain

Mårten Risling ; M Sköld ; I-L Larsson ; Johan Davidsson (Institutionen för personskadeprevention)
34th NeuroSience Conference, New Orleans, USA, Nov 8-12, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur