CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

development of the BioRID - A New Biofidelic Rear Impact Dummy. Internal report

Johan Davidsson (Institutionen för personskadeprevention)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 97 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur