CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparison of Volunteer, BioRID P3 and Hybrid III performance in Rear Impacts

Johan Davidsson (Institutionen för personskadeprevention) ; Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention) ; Koshiro Ono ; Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention) ; S Inami
Crash Prevention and Injury Control Vol. 2 (2000), 3, p. 203-220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur