CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Human volunteer Kinematics in Rear-End Sled Collisions

Johan Davidsson (Institutionen för personskadeprevention) ; Christian Deutcher ; Wolfram Hell ; Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention)
Crash Prevention and Injury Control Vol. 2 (2001), 4, p. 319-333.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur