CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neck Displacements of Volunteers, BioRID P3 and Hybrid III in Rear Impacts: Implications to Whiplash Assessment by Neck Displacement (NDC)

David Viano (Institutionen för personskadeprevention) ; Johan Davidsson (Institutionen för personskadeprevention)
Traffic Injury Prevention 3, p. 105-116. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur