CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and Validation of the Neck for a Rear Impact Dummy (BioRID I)

Astrid Linder (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för personskadeprevention) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention) ; Johan Davidsson (Institutionen för personskadeprevention) ; Anders Flogård (Institutionen för personskadeprevention) ; Yngve Håland (Institutionen för personskadeprevention) ; Lotta Jakobsson (Extern ; Institutionen för maskin- och fordonssystem) ; Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention) ; P Wiklund
Traffic Injury Prevention Vol. 3 (2002), 2, p. 167-174.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)
Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur