CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leakage of S-100 protein after high velocity penetration injury to the brain

Mårten Risling ; M Sköld ; I-L Larsson ; Maria Angeria ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
international neurotrauma symposium and Medimond, Bologna p. 119-124. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur