CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-Eddy Simulation of the Flow Around a Bluff Body

Sinisa Krajnovic (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
AIAA Journal (0001-1452). Vol. 40 (2002), 5, p. 927-936.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Surface-mounted cube, Bluff body, Large eddy simulation, LESDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10443

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Large-Eddy Simulation for Computing the Flow Around Vehicles