CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Study of the Flow Around a Bus-Shaped Body

Sinisa Krajnovic (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Journal of Fluids Engineering (0098-2202 ). Vol. 125 (2003), 3, p. 500-509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: External flows, Flow simulation, Aerodynamics, Drag, Road vehicles, Computational fluid dynamicsDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10441

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Large-Eddy Simulation for Computing the Flow Around Vehicles