CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of three dimensional fibre networks.

Maria Hansson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Nordic Pulp&Paper Research J. Vol. 19 (2004), p. 105-111.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 104408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur