CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The two-phase flow in an axially stirred vessel investigated using phase-Doppler anemometry.

Mattias Ljungqvist (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Can. J. Chem. Eng. Vol. 82 (2004), p. 275-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 104406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur