CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on thresholds for blunt trauma: Relevance for NLW

U Arborelius ; D Rocksén ; J Bursell ; D Gryth ; A Sondén ; L-G Olsson ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Mårten Risling
5th European Symposium on Non-lethal Weapons, May 11-13, Ettlingen, Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur