CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of traumatic brain injuries mechanisms in the rat

Daniel Baumgartner ; M Lamy ; R Willinger ; P Choquet ; C Goetz ; A Constantinesco ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impact (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur