CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanisms of blast induced brain injuries, experimental studies in rats

Mårten Risling ; Elham Rostami ; Bo Mikael Bellander ; Maria Angeria ; Stefan Plantman ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
International State-of-the-Science Meeting on Non-Impact, Blast-Induced Mild Traumatic Brain Injury (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Neurobiologi

Chalmers infrastruktur