CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Studies on Mechanisms of Blast Induced Brain Injuries

Mårten Risling ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Elham Rostami ; Stefan Plantman ; Maria Angeria
International Neurotrauma Symposium (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Histologi

Chalmers infrastruktur