CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increased Expression of C5AR in Diffuse Axonal Injury and Penetration Brain Injury

Elham Rostami ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Bo Mikael Bellander ; Maria Angeria ; Mårten Risling
International Neurotrauma Symposium (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur