CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow Around a Simplified Car, Part 1: Large Eddy Simulation

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Fluids Engineering (0098-2202 ). Vol. 127 (2005), 5, p. 907-918.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Large Eddy Simulation, LES, Generic Car Body, Vehicle Aerodynamics, Ground VehicleDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 10439

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur