CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complement Factors and Chemokines in DAI and Peripheral Nerve Injury Studied by Gene Microarray

Elham Rostami ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; M Ochsmann ; M Sköld ; Maria Angeria ; B-M Bellander ; Mårten Risling
NeuroSience Conference (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur