CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traumatic Brain Injury Induces Changes in the Gene Expression of Cytochrome P450 subfamily

Mårten Risling ; Maria Angeria ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
NeuroSience Conference (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 104384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur