CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Widely tuneable micromachined VCSELs – new results

Peter Meissner ; Benjamin Kögel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Katarina Zogal ; S Jatta ; C Gierl ; C Grasse ; C Gründl ; Markus-Christian Amann ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; M Ortsiefer ; Pierluigi Debernardi
10th Chitose International Forum on Photonics Science and Technology (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 104348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur