CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Styrd ventilation av kallvindar – Uppföljning av fältförsök

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg&Teknik 4, (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2014-11-12.
CPL Pubid: 104323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur