CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations on the system measurement uncertainty for microwave tomography

Xuezhi Zeng (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 104320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur