CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy: Effects on Research and Industry in Swedish Life sciences for Innovative Food and Medical Technology

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maureen McKelvey ; Mattias Johansson
Stockholm : Vinnova, 2009.
[Rapport]

Vinnova Analysis 2009:20Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 104296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur