CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Image Reject Mixer for High-Speed E-band (71-76, 81-86 GHz) Wireless Communication

Marcus Gavell (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Morteza Abbasi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, Oct. 2009, Greensboro, NC (1550-8781). p. 1-4. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: E-band, image reject mixer, single sideband, MMIC, mHEMT, GaAsDenna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 104292

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur