CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Do regional collaboration matter in biomedicine? The case of Western Sweden

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Annika Rickne
2008.
[Rapport]

RIDE/IMIT Working Paper No 84426-025Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 104291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur