CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Faraday rotation measured in polarimetric PALSAR images compared with theoretical expectations

Gustaf Sandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Proc. ASAR, Vancouver, BC, Canada, Sep. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 104282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur