CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal pretreatments of carrot pieces using different heating techniques: Effect on quality related aspects

Lien Lemmens ; Evelina Tibäck (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Cecilia Svelander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Chantal Smout ; L. M. Ahrné ; M. I. B. C. Langton ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann Van Loey ; M. E. G. Hendrickx
Innovative Food Science and Emerging Technologies (1466-8564). Vol. 10 (2009), p. 522-529.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: carrot, thermal pretreatments, quality realted enzymes, structure, beta-carotene, microwave heating, conventional heatingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-18. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 104252

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Annan kemi

Chalmers infrastruktur