CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Caught in the strange loop: peer-to-peer positioning in a consulting firm

Leena Wikmalm (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Jonas Roth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
EGOS in Barcelona, Spain (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-18.
CPL Pubid: 104200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur