CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operation of Restructured Power Systems

Kankar Bhattacharya ; Math H.J. Bollen ; Jaap E Daalder (Institutionen för elteknik)
: External organization, 2001. - 311 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-10-17.
CPL Pubid: 10416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elteknik (1999-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur