CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

12. Long-Wavelength InGaAs/GaAs Quantum-Well Lasers Grown by Molecular Beam Epitaxy

Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Xiaodong Wang ; Qing Xiang Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ivar Tangring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH Vol. 278 (2005), p. 747.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 10411

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Efficient 1.3 mm GaInNAs Quantum Well Lasers for Uncooled, High Speed Operation