CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Environmental Informatics for Building Stocks. A Conceptual Model for an Environmental Building Stock Information System

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Saarbrücken : VDM, 2008. ISBN: 978-3-639-08392-7.
[Bok]


Denna post skapades 2009-12-17. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 104105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelseforskning

Chalmers infrastruktur